• Leer je ezel om te ontspannen wanneer de bekapper (of hoefsmid) komt voor het normaal optillen van de hoeven.
  • Zorg dat je ezels op voorhand al klaar staan en houd deze vast tijden het bekappen.
  • Zorg dat de hoeven droog zijn en vrij van modder.
  • Zorg voor een droge, overdekte plek met een stenen of betonnen ondergrond.
  • Zorg ervoor dat je ezel(s) op regelmatige basis bekapt worden. Doe dit op advies en in overleg met de bekapper.