Een schuilstal is een uiterst belangrijk aspect in het houden van ezels. Omdat de vacht van ezels niet waterbestendig is, is het belangrijk dat ezels 24 uur per dag de mogelijkheid hebben om te schuilen in een (schuil)stal.

Voorzie de stal van schone en droge bodembedekking. Er zijn verschillende opties hiervoor zoals: stro, vlas, houtkrullen, zaagsel, etc. Afhankelijk wat uw opslagmogelijkheden, mestafvoer en budget zijn, kunnen bepalend zijn voor de keuze van de bodembedekking. Maar ook of uw een ezel hebt met luchtwegproblemen of stofallergieën.

Verder zijn ezels heel kieskeurig in wat zij drinken. Schoon drinkwater moet dan ook te allen tijde aangeboden worden. De stal kan voorzien worden van een liksteen.

Ezels horen niet alleen gehouden te worden. Er geldt een vuistregel: “Een is geen”. Daarnaast moeten zij mentaal voldoende gestimuleerd worden en voldoende uitloopmogelijkheden/bewegingsruimte hebben. Pas ook voor giftige planten in en om de weide/paddock.